Rustfritt


Rustfritt stål er et samlebegrep for en gruppe jernbaserte legeringer som inneholder minst 10 % og ofte mer enn 12 % krom. Som navnet antyder er rustfritt stål motstandsdyktig mot korrosjon forårsaket av fuktig luft, oksygenrikt vann, osv. Korrosjon (rust) er jo en av de store ulempene med vanlig stål. Korrosjonsbestandigheten i rustfritt stål kommer fra et svært tynt og beskyttende overflatesjikt av kromoksid som dannes ved lufteksponering.

I tillegg til krom, legeres mye rustfritt stål også med nikkel. Et annet vanlig tilsetningsstoff er molybden, og rustfritt stål kan også inneholde små mengder kobber, nitrogen eller titan. Generelt sett øker korrosjonsbestandigheten med krom, molybden og nitrogen. Rustfritt stål med økt legert innhold er også bestandig mot angrep fra svært aggressive kjemikalier som syrer og i aggressive miljøer som saltvann.

Du finner teknisk informasjon i vår kundeportal.

Rustfritt stål kan deles inn i fire hovedtyper:

Ferrittisk rustfritt stål, også kalt kromstål, inneholder vanligvis mellom 12 og 25 % krom, og noen kvaliteter har mindre mengder av molybden eller titan. Dette stålet har god korrosjonsbestandighet, men er relativt mykt og de mekaniske egenskapene er nesten på samme nivå som vanlig stål med lavt karboninnhold. Ferrittisk rustfritt stål er ganske enkelt å sveise. Dette rustfrie stålet er magnetisk.

Austenittisk-ferrittisk
rustfritt stål, også kalt Duplex, er relativt høylegert og magnetisk. Stålet kan ikke herdes, men har ganske høy fasthet, og de korrosjonsbestandige egenskapene er generelt sett svært gode. 

Austenittisk
rustfritt stål inneholder normalt 8 % nikkel i tillegg til krom. Andre typer kan også være legert med molybden, nitrogen og noen ganger kobber eller titan. Den vanligste ståltypen med 18 % krom og 8 % nikkel er det mest brukte rustfrie stålet og er austenittisk. Austenittisk stål er normalt ikke magnetisk, men etter bearbeiding blir austenittisk stål noe magnetisk. Korrosjonsbestandigheten varierer fra god til utmerket avhengig av legeringsinnhold. Denne ståltypen er også ganske varmebestandig, og kan brukes i bruksområder der det eksponeres for høye temperaturer. Austenittisk stål er relativt mykt og kan ikke herdes, men er enkelt å sveise.

Martensittisk
rustfritt stål inneholder foruten krom også karbon. Sistnevnte anses som en urenhet i alle andre typer rustfritt stål. Karboninnholdet gjør at martensittisk stål kan herdes til høy fasthet, noe som innebærer at det kan brukes i mekaniske komponenter der det kreves en viss korrosjonsbestandighet som for eksempel i vannpumper. Forekomsten av karbon forringer imidlertid korrosjonsbestandigheten. Martensittisk rustfritt stål er vanskeligere å sveise enn de andre typene. Ståltypen er magnetisk.

 

 

Relativt tynne, flate produkter i form av coil eller plater står for en betydelig del av den totale bruken av rustfritt stål. Disse produseres av strengstøpte stålemner som først varmvalses og deretter gjøres tynnere gjennom kaldvalsing. Materialet vikles vanligvis på rull etter valsingen for å gjøre håndteringen enklere i stålverkene og ved transport. For å oppnå full korrosjonsbestandighet må stålet, uavhengig om det er varm- eller kaldvalset, glødes (varmebehandles) og deretter beises gjennom nedsenking i sterke syrer. Glødet og beiset utførelse har betegnelsen 1D. En annen vanlig overflatekvalitet er 2B, som oppnås gjennom en svært enkel avsluttende kaldvalsing som forbedrer både overflatefinish og tykkelsestoleranse. Som et alternativ til gløding i luft, kan varmebehandlingen utføres i en beskyttende atmosfære (blankgløding) og etter avsluttende lett kaldvalsing oppnår materialet en nesten speilblank overflate som kalles 2R.

Den omfattende bruken av rustfrie plater og coil for dekorasjon eller i hygieniske applikasjoner, innebærer at disse produktene også kan leveres med ulik mekanisk overflatefinish som polert (våt- og tørr-) eller, der de estetiske kravene er høye, som børstet. Gjennom overflatebelegg kan man også få en finish som er enkle å rengjøre og som er bestandig mot fingeravtrykk. Rustfrie plater og coil kan også gis en overflatestruktur gjennom mønstervalsing der begge sidene struktureres, eller såkalt Deco der bare den ene siden struktureres. Denne prosessen, i kombinasjon med børstet overflate, er ikke bare estetisk tiltalende, men den øker også stivheten og fastheten samtidig som bestandigheten mot riper og slitasje forbedres. Rustfrie plater og coil med overflatefinish av høy kvalitet, beskyttes vanligvis av en plastfilm for å unngå skader under håndtering og transport.

Rustfrie ståltyper som kan produseres som coil og plater er:

 • Austenittisk stål, både standardtypen med 18 % krom og 8 % nikkel og såkalte syrebestandige typer med høyere innhold av nikkel og tilsetningsstoffet molybden.
 • Ferrittisk stål med ca. 17 % krom har god korrosjonsbestandighet.
 • Duplex-typer som kombinerer utmerket korrosjonsbestandighet med relativt høy fasthet.
 • Varmebestandig, rustfritt stål med høyere nivåer av krom, silisium og sjeldne jordmetaller, som kan brukes i applikasjoner der
  temperaturen overstiger 1000 °C.

Plater og coil i rustfritt stål har en lang rekke bruksområder: Hvitevarer og kjøkkenutstyr, bearbeiding av mat og drikke, kjøretøy, produksjon av pulp og papir, kjemisk produksjon, vannrensing, møbler, sykehus og ikke minst i byggebransjen for fasader, yttertak og innredningsdetaljer. Det er ganske vanlig at plater eller coil klippes eller skjæres i standard- eller kundespesifikke lengder og bredder. 

Et kvartovalseverk er et varmvalseverk med fire valser, hvorav to er arbeidsvalser og to er støttevalser. Rustfritt stål er vanskelig å varmvalse, og å produsere rustfritt stål med godkjente toleranser krever kraftige valseverk som kvartovalseverk. Den normale tykkelsen for kvartoplater i rustfritt stål er 15-50 mm, men man kan også få tykkere plater. Akkurat som med varmvalsede tynnplater, er startformatet et stålemne, men til forskjell fra tynnplater, som vikles på rull etter valsing, produseres kvartoplater flatt. Råplaten kan deretter etter trimming av kantene, leveres som den er eller deles opp i mindre lengder og bredder. På samme måte som båndplater, krever rustfrie kvartoplater gløding og beising etter valsing (1D-utførelse).

Rustfritt stål i grovplateformat:

 • Austenittisk stål, både standardtypen med 18 % krom og 8 % nikkel og såkalte syrebestandige typer med høyere innhold av nikkel og 2-3 % molybden.
 • Varmebestandig rustfritt stål med høyere krominnhold som er legert med silisium og sjeldne jordmetaller for å kunne brukes i applikasjoner der temperaturen overstiger 1000 °C.

Grovplater i rustfritt stål brukes ofte i tyngre industrielle konstruksjoner. Eksempler på bruksområder er pulp og papir, marine og offshore, energiproduksjon og produksjon av kjemikalier.

Produksjonen av rustfritt stangstål begynner med et strengstøpt stangemne, eller smeltemasse som deretter formes i et varmvalseverk for stangstål. Valser i ulike former brukes for å produsere en rekke dimensjoner og tverrsnitt, f.eks. runde, kvadratiske, rektangulære, sekskantede eller vinklede profiler. Akkurat som med andre typer rustfritt stål, må stengene glødes og beises for å hindre at korrosjonsbestandigheten forringes. Et unntak er skrellet eller dreid rundstål som bare må glødes ettersom overflateoksideringen fra varmebehandlingen forsvinner ved maskinbearbeiding.

For å oppnå bedre dimensjonstoleranse, kan rustfritt stangstål slipes (rundstål) eller kaldtrekkes (rundstål og sekskantstål). Dimensjonstoleransen for rundstål blir da ISO h9, noe som gir et toleranseintervall for diameter på ca. 0,1 mm eller mindre, avhengig av dimensjon. Dessuten er diametertoleransen for maskinbearbeidet stangstål (skrellet eller dreid) bedre enn i glødet og beiset tilstand.

Rustfritt stangstål brukes ofte i verkstedkomponenter, og bearbeidbarheten er altså en viktig faktor. Hvis bearbeidingsegenskapene er avgjørende, finnes det rustfritt automatstål med økt svovelinnhold, men den økte bearbeidbarheten oppnås på bekostning av korrosjonsbestandigheten. For øvrige typer kan rustfritt stål behandles med kalsium på smeltestadiet, noe som forbedrer bearbeidbarheten uten å forringe korrosjonsegenskapene og uten å analysemessig avvike fra normen.

Følgende rustfritt stål leveres som stangstål:

 •  Austenittisk stål, 18 % krom og 8 % nikkel, både standard og automatstål, samt flere høylegerte typer som er bestandige mot syrer og korrosjon i saltvann.
 •  Varmebestandig rustfritt stål med høyere krominnhold som er legert med silisium og sjeldne jordmetaller for å kunne brukes i applikasjoner med høye temperaturer.
 • Høyfaste Duplex-typer med god korrosjonsbestandighet i saltvann.
 • Martensittisk rustfritt stål som leveres i seigherdet tilstand, og som har høy fasthet og middels korrosjonsbestandighet.

Som nevnt ovenfor, brukes rustfritt stangstål ofte til maskinkomponenter der det kreves korrosjonsbestandighet, ofte i kombinasjon med høy fasthet. Eksempler er ulike prosessindustrier, produksjon av mat og drikke og ulike bruksområder innen marine- og offshoresektorene.

 

Et spesielt stangprodukt som er verdt å nevne er rustfritt armeringsstål. I enkelte tilfeller kan korrosjon i vanlig armeringsstål forårsake alvorlig forringelse av betongkonstruksjoner, og armering av rustfritt stål er derfor et alternativ som er verdt å vurdere. Rustfritt armeringsstål kan ved behov leveres i duplex-typer med samme fasthet som vanlig armeringsstål, men med enestående korrosjonsbestandighet. Hvis det er behov, kan rustfritt armeringsstål leveres lengdekappet og formbøyd klart til bruk på byggeplassen.

Rør av rustfritt stål er et svært vanlig produkt og det finnes to grunnleggende typer: Sømløse rør som ofte produseres ved ekstrudering av støpeemner, samt sveisede rør og hulprofiler som produseres av rustfrie tynnplater som valses til runde rør eller kvadratisk/rektangulær form og deretter sveises. Hulprofiler er en annen betegnelse på sømløse rør med større veggtykkelse.

Tibnor tilbyr et bredt sortiment av dimensjoner og kvaliteter av ulike slags rør:

 •  Sveisede hulprofiler med tykkelse opp til 12 mm, vanligvis kvadratiske eller rektangulære, men også med begrenset tilgang til rundt format med tynnere vegger. Kvadratiske rør har plane overflater og tilsvarende styrke i alle hovedretninger. Overflatefinishen er enten råbearbeidet, dvs. at kun sveiseområdet er slipt, eller at hele overflaten er slipt. Bruksområdene for hulprofiler er bygg der hygienen er viktig, for eksempel næringsmiddelfabrikker og sykehus, men også kontorbygg og flyterminaler. Kvadratiske rør brukes ofte av arkitekter for dekorative elementer i dører, fasader og i utfordrende offentlige miljøer som tunnelbanestasjoner, gangbroer, med mer. Profiler med tykkere vegger kan brukes for bærende elementer i offentlige eller industrielle bygg, og minimerer vedlikeholdskostnadene sammenlignet med vanlig stål.
 • Sveisede, runde rørprofiler har vanligvis tynne vegger, og brukes ofte for transport av flytende væske eller gass. Overflateutførelsen er vanligvis glødet og beiset, eller blankglødet. Typiske bruksområder er kjemisk og petrokjemisk industri, papirproduksjon, samt næringsmiddel- og legemiddelindustrien. Produksjonsanlegg i disse segmentene kjører kontinuerlig drift, noe som stiller krav til pålitelig funksjon og lave vedlikeholdskostnader. Innen næringsmiddelindustrien er enkel rengjøring også et grunnleggende krav, noe som betyr at overflatefinishen må være av høy kvalitet, både utvendig og innvendig.
 • Sømløse rustfrie rør er nødvendig når bruksområdene krever tykkere vegger ettersom produksjonsprosessen for sveisede rør og profiler begrenser veggtykkelsen som kan oppnås. Dessuten er sømløse rør et bedre alternativ når høy korrosjonsbestandighet er et absolutt krav. Vanlige brukersegmenter er kjernekraftproduksjon, produksjon av petrokjemiske produkter, treforedlingsindustrien, samt produksjon av olje og gass.
 • Hulprofiler brukes i produksjonen av bearbeidede komponenter med hull. Ved å velge en hulprofil med dimensjoner som passer sluttproduktet kan man redusere både materialmengden og bearbeidingskostnadene. For sømløse rør og hulprofiler har Tibnor et nært samarbeid med Sandvik Materials Technology, et verdensledende selskap innen sømløse rør og oppsveisede bjelker i rustfritt stål.

Rørprodukter i rustfritt stål leveres vanligvis i austenittiske stålkvaliteter, bade kvaliteter med 18 % krom og 8 % nikkel og syrebestandige kvaliteter med høyere nikkelinnhold og 2-3 % molybden.

Rørdeler brukes til å koble sammen rørseksjoner i et rørsystem og for å koble instrumenter, ventiler, pumper og annet utstyr. Dessuten må strømmen av væske eller gass noen ganger endre retning, forgrenes, reduseres eller stanses helt.

Rørdeler kan deles inn i et antall hovedgrupper, og innenfor hver gruppe finnes flere dimensjoner. Stålkvaliteten i rørdelene må forståelig nok være i paritet med materialet som velges for rørene, både når det gjelder korrosjonsbestandighet og trykklasse. Hovedtypene av rørdeler som Tibnor tilbyr er bend, T-koblinger, koner, gjenget og andre koblinger, flenser, klammer, nipler og foringer, m.m.

Det brede utvalget av rørdeler i rustfritt stål er et komplement til Tibnors omfattende lagerbeholdning av rør, og derfor kan vi tilby en komplett løsning for rør og rørsystemer. Vi samarbeider derfor med Outokumpus Stainless Tubular Products, en av de verdensledende produsentene av rustfritt stål og rørdeler.

Tibnors øvrige sortiment